Vauvojen fysioterapia tukee vauvan motorista kehitystä ja lisää vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä.

Vauvojen fysioterapia

Vauvat kasvavat ja kehittyvät luonnostaan eri tahdissa. Kehityksessä saattaa vauvojen välillä olla huomattaviakin eroja ja silti kehitys on normaalia. Vauvan kokonaiskehitys ei kuitenkaan aina etene odotetusti.  
Kehitykseen voi liittyä viiveitä tai poikkeavuuksia kuten esimerkiksi puolieroja, liian korkea tai matala lihasjänteys, viivettä motorisessa kehityksessä tai poikkeava pään muoto. Osa tekijöistä voi vaikuttaa epäsuotuisasti kokonaiskehitykseen ja niihin on syytä puuttua varhain. Vauvan ensimmäinen vuosi on aivojen ja hermoston kehityksen vilkkainta aikaa. Tällöin kokonaiskehitykseen on suurin mahdollisuus vaikuttaa.
Vauvojen kokonaiskehitystä voidaan tukea fysioterapiassa ja varhainen terapian aloittaminen on tärkeää. Fysioterapiassa mahdollistetaan vauvalle erilaisia asento- ja liikekokemuksia vauvaa kuunnellen ja hänen aloitteisiin reagoiden. Liikekokemuksilla aktivoidaan vauvan omaa motivaatiota ympäristöön ja liikkumiseen. Vanhemmille ohjataan vauvan kehitystä tukevia hoito- ja kantoasentoja sekä tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää vuorovaikutussuhdetta. 
Vauvojen ja lasten fysioterapiaa meillä tekee lastenfysioterapeutti Titta Nylund.

Hoito räätälöidään aina asiakkaan mukaan, yksilöllisesti ja tehokkaasti.

Monipuolinen lasten fysioterapia

Vauvojen fysioterapiasta tukea vauvan motoriseen kehitykseen ja lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen. Voit tulla myös ilman varsinaista ongelmaa, jos haluat tietää missä vaiheessa kehitystä ollaan menossa.

Kiinnostaako vauvojen fysioterapia?

Vauvojen fysioterapia on tukena vauvan kehitykselle.