• Wario Mama's lahjakortti

  Lahjakortti

 • Raskauspilatesta Wario Mama'silla

  Mama + Bebe jooga 5 x 45 min, ti 9.8.-6.9. klo 10-10:45

  125,00
 • Raskauspilatesta Wario Mama'silla

  Mama + Bebe jooga 5 x 45 min, ti 9.8.-6.9. klo 11:15-12

  125,00
 • Raskauspilatesta Wario Mama'silla

  Mama + Bebe pilates 5 x 45 min, ke 13.7.-10.8. klo 10-10:45

  125,00
 • Raskauspilatesta Wario Mama'silla

  Mama + Bebe pilates 5 x 45 min, ke 13.7.-10.8. klo 11:15-12

  125,00
 • Raskauspilatesta Wario Mama'silla

  Mama + Bebe pilates 5 x 45 min, ke 17.8.-14.9. klo 11-11:45

  125,00
 • Raskauspilatesta Wario Mama'silla

  Mama + Bebe pilates 5 x 45 min, ke 17.8.-14.9. klo 12:15-13

  125,00
 • Pilates raskaana olevalle Wario Mama'silla

  Mamapilates synnyttäneille 5 x 60 min, To 18.8.-15.9. klo 17-18

  125,00
 • Pilates raskaana olevalle Wario Mama'silla

  Raskausajan äitiyspilates 5 x 60 min, Ma 15.8.-12.9. klo 17-18

  125,00
 • Pilates raskaana olevalle Wario Mama'silla

  Raskausajan äitiyspilates 5 x 60 min, Ma 15.8.-12.9. klo 18:15-19:15

  125,00
 • Pilates raskaana olevalle Wario Mama'silla

  Raskausajan äitiyspilates 5 x 60 min, Ti 16.8.-13.9. klo 17-18

  125,00
 • Pilates raskaana olevalle Wario Mama'silla

  Raskausajan äitiyspilates 5 x 60 min, Ti 16.8.-13.9. klo 18:15-19:15

  125,00
 • Pilates raskaana olevalle Wario Mama'silla

  Raskausajan äitiyspilates 5 x 60 min, To 14.7.-11.8. klo 17-18

  125,00
 • Raskaus- ja äitiysjooga ja -pilates helpottavat oloa

  Raskausjooga 5 x 60 min, ke 10.8.-7.9. klo 17-18

  125,00
 • Raskaus- ja äitiysjooga ja -pilates helpottavat oloa

  Raskausjooga 5 x 60 min, ke 10.8.-7.9. klo 18:15-19:15

  125,00